Sa gjë e bukur! Në këtë fshat sa herë lind një vajzë mbillen 111 pemë

Në shumë pjesë të Indisë, foshnjat e gjinisë mashkullore favorizohen më shumë se vajzat.

Për shkak të sistemit atje, mund të shihen si një barrë finan ciare për familjet.

Por, njerëzit e fshatit Piplantri janë duke e luf tuar këtë parag jykim.

Piplantri, the village that plants trees for women – LifeGate

Aty fshatarët festojnë lindjen e vajzave të tyre duke mbjellë 111 pemë për secilën foshnje.

Rituali filloi pasi Shyam Sunder Paliwal humbi vajzën e tij adoleshente dhe mbolli një pemë për nder të saj.

Sot, ai po udhëheqë kauzën për t’u siguruar që vajzat e Piplantri janë të mbrojtura nga lëndimet dhe të arsimuara në mënyrë që të rriten për t’u bërë të pavarura dhe të përmbushura me veten.